Praktisch informatie


Consulten

Een consult duurt 30 tot 60 minuten.
Maandag werk ik de ochtend en middag, woensdag en vrijdag in de ochtend en begin van de middag. In de schoolvakanties werk ik een beperkt aantal dagen.

Kosten:
Consult 75,- EUR (normaal tarief) / 55,- EUR (reductie)
Vervolgconsult kinderen 40,- EUR

Reductietarief geldt voor mensen met een U-pas (of vergelijkbare pas van andere gemeente) en voor voltijdstudenten.
Betaling bij voorkeur met pin, maar contant kan ook.
Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

Vergoeding door verzekering

Als acupuncturist en tuina-therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit houdt in dat mijn consulten doorgaans (deels) worden vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering.

Voor mensen met een aanvullende verzekering bij Unive, VGZ, IZA, IZZ, IAK, SIZ en Trias: in de zorggids sta ik vermeld als geselecteerde zorgaanbieder onder mijn praktijknaam: Lingshu.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, zoals bij acupunctuur, gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Op de pagina over privacy leest u er meer over.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft t.a.v van mij of mijn behandling, kijk dan eerst of u dat met mij kunt bespreken. Wanneer dat niet of niet voldoende lukt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De klachtenfunctionaris kan u helpen m.b.t. uw klacht en eventueel bemiddelen. Blijkt dit niet voldoende kunt u een klacht indienen bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie hierover vindt u op de website van de NVA.

Contact

Anne Bonis, acupuncturiste
Hondsrug 817
3524 BZ Utrecht
T: 06 1394 8774
E: praktijk@lingshu.nl

Registraties

NVA logo

Opgenomen in Verwijsgids Kanker van IKNL
KvK Utrecht/Midden-NL: 30260743
meldingsnummer CBP: m1585081