Yin en Yang

De principes van Yin en Yang liggen aan de basis van de Chinese geneeswijzen. Het concept is heel eenvoudig: iets bestaat bij gratie van het tegenovergestelde, zoals koud (Yin) en warm (Yang). Maar ook: warm (Yin) en heet (Yang). Yin en Yang zijn dus niet absoluut, maar veranderen constant.

Karakters Yin en Yang

Karakters Yin en Yang

De karakters voor Yin en Yang stellen respectievelijk de schaduwzijde en de zonzijde van de heuvel voor. Het linker deel van beide karakters zijn gelijk: de heuvel. Het rechter deel van het karakter Yin zijn wolken onder een afdakje. Het rechter deel van het karakter Yang is de zon boven de horizon met daaronder zonnestralen. Dit geeft aan dat Yin en Yang niet absoluut zijn: zon en schaduw bewegen zich over de heuvel van de ene naar de andere kant.

Vier aspecten van Yin en Yang

1. Alles heeft een Yin en een Yang aspect, zoals de heuvel een zonzijde en een schaduwzijde heeft.
2. Yin en Yang zijn onderling afhankelijk, wanneer de zonzijde van de heuvel verschuift, verschuift ook de schaduwzijde.
3. Yin en Yang controleren elkaar elkaar, Yin houdt Yang binnen de perken en andersom.
4. Yin en Yang gaan in elkaar over, zoals de zonzijde en de schaduwzijde van de heuvel.

Yin en Yang in de mens

In goede gezondheid wisselen Yin en Yang elkaar af en houden ze elkaar binnen de perken. Wanneer dit niet het geval is en er ergens stagnatie optreedt, kan Yin of Yang de overhand krijgen. Dit kan op termijn klachten geven. Met behulp van bijvoorbeeld acupunctuur kan de energie weer in beweging komen zodat Yin en Yang weer in harmonie komen.


Bron: G. Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine