Lingshu

Lingshu, spirituele as, is de naam van de klassieker over acupunctuur van Huangdi. Lingshu is ook is de naam van mijn acupunctuurpraktijk. In dit artikel beschrijf ik wat Lingshu voor mij betekent in mijn werk als acupuncturist.

Betekenis van de karakters

Hiernaast staan de karakters Ling en Shu. Ling shu - Chinese karakters Ling, het bovenste karakter, is opgebouwd uit drie delen. Het bovenste deel staat voor regen die van boven omlaag valt. Het middelste deel zijn drie mondjes (de drie vierkantjes) en daaronder twee vrouwen (soort stokpoppetjes) rondom een boom. In het geheel beeld dit vrouwen (omdat het de taak van de vrouw is om te verzoeken om vruchtbaarheid) uit die al zingend een de hemel verzoeken om regen. Zo is Ling te interpreteren als het ontvangen van de invloed van de hemel, maar ook jezelf in goede conditie brengen om de hemelse invloed te ontvangen.
Shu, het onderste karakter, is opgebouwd uit een linker en een rechter deel. Het linker deel staat voor boom of hout, dit wordt gebruikt voor woorden die met hout te maken hebben. Het rechter deel is fonetisch, het geeft de klank van het karakter weer. Shu is een as (pivot) en impliceert zowel openen als sluiten en zorgt ervoor dat er communicatie mogelijk is met de hemel zodat de invloeden door kunnen komen. In de acupunctuurpraktijk is zowel de behandelaar als de naald te beschouwen als shu/as zodat de kracht van de hemel doorgang kan vinden naar de cliënt. Zo is het begrip Lingshu op te vatten als katalysator: het mogelijk maken of bespoedigen van een proces, zonder er als therapeut aan deel te nemen, niet-handelend aanwezig zijn, oftewel: Wuwei (niet-handelen).

Het hemelse ontvangen

Ling shu - Xin Om de hemelse invloed, Ling, te ontvangen is het nodig dat het Hart leeg is. Deze leegte, het immateriële is ook de natuur van het Hart. Rechts staat het karakter voor Hart: Xin. Chinese karakters hebben als basiselement de radicaal, dit geeft aan tot welke categorie het karakter behoort. De karakters voor de Chinese organen, met uitzondering van de vuurorganen Hart, Pericard en Driewarmer, hebben de vleesradicaal. De vleesradicaal geeft aan dat het bij deze organen om fysiek weefsel gaat. Het karakter Xin heeft geen vleesradicaal, wat aangeeft dat het Hart niet materieel is. Het karakter is ook open aan de bovenkant wat maakt dat het Hart open staat om het hemelse, de Dao, te ontvangen. Het begrip De is gerelateerd aan Dao, De is het vermogen om te handelen in overeenstemming met de Dao. Een leeg Hart wil niet zeggen dat er geen emoties zijn, maar dat de emoties vrij kunnen komen en gaan, zodat we kunnen handelen in overeenstemming met onze hemelse natuur (in tegenstelling tot handelen vanuit begeerte).

Training

Een leeg Hart behoeft training, in ieder geval voor de meesten. Meditatie en qigong kunnen daarbij behulpzaam zijn, maar bijvoorbeeld ook ervaringsgerichte vormen van psychotherapie. Zelf train ik qigong en mediatie bij meester Kong Mien Ho. Van hem heb ik onder andere de Huang Long Zhao Gong (Gele Draken Klauw Qigong) geleerd. Dit is een therapeutische Qigongvorm die Yi (intentie) en Waiqi (Qi die de therapeut kan instralen bij een cliënt) ontwikkelt. Training om mijn Hart leger te maken en om Yi en Waiqi te ontwikkelen stellen mij steeds meer in staat om in een behandeling als Lingshu te fungeren en om het hemelse in de vorm van Waiqi te richten met mijn Yi. Dit kan via een acupunctuurnaald, via mijn handen en soms komt er bij mijn client een proces op gang doordat ik gewoon (niet actief handelend) aanwezig ben.

Bronnen: Larre, C and Rochat de la Vallee, E, The heart in Ling shu chapter 8, Monkey Press, 2004
Cornelissen, M, college Chinese puntnamen, Qing Bai, 2005
Fruehauf, H, lezing TCM congres Rothenburg, 2007
Zhongwen.com - online chinees woordenboek

Dit artikel is verschenen in Zhong Xin 1, 2012.